Vi använder cookies på vår hemsida för att säkerställa att vi ger dig som besökare bästa möjliga upplevelse, förstå hur användarna använder webbplatsen och leverera sidan så funktionell som möjligt. Genom att klicka på ”Accept” godkänner du användningen av cookies. För mer information och ändra de typer av cookies vi använder klickar du på Cookie Settings.

Integritetspolicy

 

Golfbreaks är vi starkt engagerade i din rätt till skyddet av dina personuppgifter och för att ge dig en säker, trevlig och produktiv kundupplevelse både offline och online. Vår integritetspolicy har upprättats med dessa syften i åtanke, liksom att säkerställa överensstämmelse med Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation( EU) 2016/679  från den 25 maj 2018 liksom andra lagar om dataskydd (Data Protection Laws").

I denna integritetspolicy avses  Golfbreaks.com, "vi" eller "oss" eller "vårt" Golfbreaks Scandinavia ApS som Golfbreaks.com, ett bolag registrerat i Danmark, med organisationsnummer 36 63 36 06 med registrerad Kontorsadress på Tuborgvej 5, 2900 Hellerup. Golfbreaks är en datakontrollant genom att vi bestämmer syftet och sättet att behandla de personuppgifter som vi samlar in och ansvarar för dina uppgifter.

Eventuella frågor om personuppgifter ska adresseras till dataskyddsansvarig via e-post till [email protected] or by post to Golfbreaks.com, Tuborgvej 5, 2900 Hellerup

Du har rätt att när som helst göra ett klagomål till svenskadatainspektionen, (http://www.datainspektionen.se/). 

Vi skulle dock uppskatta chansen att ta itu med eventuella problem innan du kontaktar Datatilsynet, så vänligen kontakta oss först. 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera eller ändra denna policy och visa det aktuella datumet i slutet av denna policy. Tidigare versioner kan erhållas genom att kontakta oss.

Det är viktigt att du läser denna policy tillsammans med andra sekretessmeddelanden eller relevanta meddelanden som vi kommunicerar vid särskilda tillfällen när vi samlar in eller behandlar personuppgifter om dig så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder din data . Denna policy kompletterar de övriga meddelandena och är inte avsedd att åsidosätta dem.

Denna policy är uppdelad i följande avsnitt:

  1. Vilka personuppgifter samlar vi in
  2. Hur vi använder dina personuppgifter
  3. Säkerhet och lagring
  4. Dina rättigheter
  5. Dela dina personuppgifter
  6. Cookies och annan spårningsteknik
  7. Tredjeparts webbplatser

1. Vilka personuppgifter samlar vi in

Som reseföretag måste vi samla in vissa personuppgifter (till exempel namn, adress och kontaktuppgifter) för att vi ska kunna ordna din golfresa med golf, hotell och andra leverantörer. Vi kommer också samla in dina personuppgifter för att kunna ge dig information om framtida golfresor och för de andra syften som anges i denna policy. Vi kommer att begära ditt samtycke eller förlita oss på en annan rättslig grund för bearbetning innan vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagarna.

Enligt personuppgiftslagen avses personuppgifter all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

Vi samlar in personuppgifter, till exempel ditt fullständiga namn, adress, e-postadress och telefonnummer när du:

• gör en förfrågan hos vårt säljteam;

• bokar en golfresa;

• gör ett servicförfrågan eller ställer en fråga till vårt kundserviceteam;

• starta en livechatt-session med vårt kontaktcenter;

• deltar i en tävling;

• registrerar dig för evenemang eller

• prenumererar på vårt nyhetsbrev

Om du gör en bokning hos oss ber vi dig också att ge oss namn och kontaktuppgifter till de andra resedeltagarna i bokningen. I vissa fall där vi inkluderar flyg eller hyrbil i din golfresa kan vi också behöva fråga dig om dina passuppgifter.

Information om hälsa och rörlighet: När du gör en förfrågan eller en bokning hos oss, kommer vi att fråga dig om du har ett medicinskt tillstånd eller hälsoproblem eller har några begränsningar för din rörlighet. Se avsnittet nedan om "Hur vi använder dina personuppgifter" för information om varför vi behöver behandla denna information och hur vi ska få ditt samtycke. Om du väljer att inte lämna ut denna information till oss eller inte ge oss ditt samtycke att använda den för rådandeändamål kan vi eventuellt inte tillhandahålla de tjänster du begärde på grund av vårt juridiskaansvar att ge dig en trygg semester.

Gruppdata: Om du ger oss personuppgifter från andra parter, till exempel andra personer som ingår i din bokning, måste du se till att du har samtycke från de andra parterna att lämna deras uppgifter till oss. Vi kommer att använda de personuppgifter som behövs för att genomföra bokningen.

Automatiserad teknik: När du interagerar med vår webbplats kan vi automatiskt samla in tekniskdata om din utrustning, surfning och mönster. Tekniskadata kan innehålla internetprotokoll (IP) -adress, din inloggningsinformation, typ av webbläsare och version, tidszosninställning och plats, plug-intyper för webbläsare och versioner som vi samlar in från de enheter du använder för att komma åt vår webbplats. Vi samlar in dessa personuppgifter genom att använda cookies och annan liknande teknik. Vi kan också få tekniskinformation om dig om du besöker andra webbplatser som använder våra cookies. Se vår Cookies policy för mer information.

Sammanräknad data: Vi samlar också in, använder och delar aggregerad data, t.ex. statistisk eller demografiskdata för några ändamål. Sammanräknad data kan härledas från dina personuppgifter, men anses inte som personliga uppgifter i lag, eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Vi kan till exempel sammanställa din information om hur du använder vår webbplats, produkter och tjänster för att beräkna andelen användare som använder en specifik webbplatsfunktion och för att förbättra vår webbplatstjänst med hjälp av denna information. Om vi ​​kombinerar eller ansluter denna data med dina personuppgifter så att de direkt eller indirekt kan identifiera dig behandlar vi den kombineradedatan som personuppgifter som kommer att användas i enlighet med denna sekretesspolicy.

2. Hur vi använder dina personuppgifter

 

Förfrågningar: När du gör en förfrågan om en golfresa använder vi de personuppgifter du tillhandahåller till oss, till exempel namn och kontaktuppgifter, så att vi kan behandla din förfrågan och kontakta dig och gå igenom de olika stegen som krävs för att göra en eventuell bokning hos oss .

Bokningar: När du gör en bokning för en golfresa måste vi använda dina personuppgifter, t.ex. namn och adress, för att genomföra bokning av det researrangemanget du önskar och för att säkerställa att ditt bokningsavtal utförs. Detta kräver vanligtvis att vi vidarebefordrar dina personuppgifter till relevanta leverantörer av tredje part av dina researrangemang som exmpelvis hotell, flygbolag, transportleverantörer eller golfbanor.

För att kunna genomföra din bokning kan vi också behöva lämna dina personuppgifter: till säkerhetskontrollföretag och / eller kredit- och betalkortbolag för att betala för din bokning och till offentliga myndigheter som tex tull och immigration om så krävs av dem eller enligt lag.

När vi behöver lämna ut din information till tredje part för att din bokning ska kunna fullföljas, kräver vi att den tredje parten har lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och behandla dina uppgifter i enlighet med våra instruktioner och dataskyddslagar.

Dataöverföringar utanför EES: Om det behövs för att utföra ditt bokningsavtal kan vi behöva överföra dina personuppgifter till tredje part, till exempel reseleverantörer, som ligger utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Så är fallet när du bokar en golfresa som är baserad utanför EES, till exempel USA. Se avsnittet "Dela dina personuppgifter" för detaljer om hur vi säkerställer tillräcklig skydd för dina personuppgifter när de överförs utanför EES.

Information om hälsa och rörlighet: Vi kommer att använda den information om hälsa och rörlighet som du ger oss för att vi (och leverantörerna av din golfresa) ska kunna garantera din hälsa, säkerhet och välfärd under din resa, vilket är vårt juridiska ansvar. Vi kommer att be om ditt uttryckliga samtycke för vår användning av denna information vid tidpunkten för att begära den, inklusive vår delning av din information med leverantörerna för din resa endast för de ovan angivna syftena.

Marknadskommunikation: Vi skulle vilja kunna skicka information om våra erbjudanden och kampanjer via e-post, telefon, textmeddelande enligt ditt val. Du kan ändra dina preferenser när som helst genom att ringa 08 52 503 855 eller sända e-post till [email protected] . Vi kommer inte att skicka någon marknadsföringskommunikation om du inte har valt att ta emot dem.

Du kan samtycka på följande sätt:

- Prenumerera online för våra nyhetsbrev

- Ringa oss på 08 52 503 855

- Emaila oss på [email protected];

- Skriva till oss på Tuborgvej 5, 2900 Hellerup

Om du har valt att ta emot marknadsföringskommunikation från oss kan du när som helst avregistera dig genom att:

- Klicka på länken för avregistrering i våra nyhetsbrev

- Ringa oss på 08 52 503 855

- Emaila oss på [email protected];

- Skriva till oss på Tuborgvej 5, 2900 Hellerup

Där du har lämnat ditt samtycke, kan vi också använda dina personuppgifter för att hålla dig informerad om valda partnerbjudanden som kan vara av intresse för dig.

För andra lagliga ändamål: Vi använder dina personuppgifter för andra lagliga ändamål som är tillåtna enligt lagen om dataskydd och vi kommer alltid att be om samtycke om så krävs.

3. Säkerhet och lagring


Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter. Detta inkluderar, i förekommande fall, pseudonymisering och kryptering av personuppgifter. förmågan att säkerställa fortlöpande sekretess, integritet, tillgänglighet och robusthet för bearbetningssystem och -tjänster förmågan att återställa tillgängligheten och tillgången till personuppgifter i tid i händelse av en fysisk eller teknisk incident och en process för att regelbundet testa, utvärdera och utvärdera effektiviteten av tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten i behandlingen.

När du lämnar dina personuppgifter via vår hemsida, överförs denna information säkert över internet med hjälp av högkvalitativ kryptering. Utöver detta är vi ett PCI DSS-kompatibelt företag. Det innebär att vi följer höga säkerhetsstandarder för att skydda dina betalningskortsuppgifter när du bokar via telefonen eller betalar din balans genom ditt online-konto i vår säkra kundportal.

Där vi har gett dig (eller var du har valt) ett lösenord som gör att du kan komma åt vissa delar av vår webbplats, är du ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela ditt lösenord med någon.

Den information du lämnar till oss kommer att hållas säkert i våra system, som finns på våra lokaler eller hos en utsedd tredje part. Vi tillåter endast tillgång till dina personuppgifter av tredje part som handlar för oss för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy eller för andra ändamål som godkänts av dig.

Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som är lämpliga och nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, bland annat för att uppfylla alla juridiska, bokförings- eller rapporteringskrav, med hänsyn tagen till belopp, natur och känslighet av uppgifterna, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller utlämnande av dina uppgifter, och om vi kan uppnå dessa ändamål på andra sätt. Vi begränsar den period för vilken personuppgifter lagras till ett minimum. Vi kommer att ange tidsgränser för radering eller periodisk granskning. Du kan begära detaljer om vår lagringspolicy och dessutom har du rätt att få dina personuppgifter begränsade eller raderade - se mer information under "Dina rättigheter" nedan.

4. Dina rättigheter


Dina rättigheter enligt dataskyddslagarna i relation till dina personuppgifter innefattar (men är inte begränsade till) följande:

Du har laglig rätt att be oss att ge dig en kopia av de personuppgifter vi håller om dig när som helst utan kostnad. Detta kan inkludera bokningsinformation om resor som du har bokat via oss. Ytterligare kopior kan medföra en rimlig avgift, och även om din begäran är klart ogrundad, upprepad eller överdriven (eller vi kan vägra att följa din begäran under dessa omständigheter).

Du kan också be oss rätta till eventuella fel i dina personuppgifter eller slutföra eventuella ofullständiga uppgifter som vi har eller du kan när som helst uppdatera dina egna uppgifter genom att maila [email protected].

Om du har gett ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Om du återkallar ditt samtycke och det finns ingen annan laglig grund för oss att behandla dina uppgifter, kan du be oss att radera dina personuppgifter. Du kan också kräva att vi raderar dina uppgifter om vi har behandlat dina uppgifter olagligen eller om lagen kräver att vi raderar dina uppgifter. Observera dock att vi kanske inte alltid kan följa din begäran om radering av specifika juridiska skäl som kommer att meddelas dig, vid behov, vid din begäran.

Du kan också begränsa behandlingen av din data: Det låter dig begära att vi upphäver behandlingen av dina personuppgifter om: (a) om du vill att vi ska fastställa datans noggrannhet, (b) där vår användning av uppgifterna är olaglig men du vill inte att vi ska radera det, (c) där du vill att vi behåller data även om vi inte längre behöver det som du behöver för att etablera, utöva eller försvara juridiska påståenden eller (d) du har invänt mot vår användning av dina uppgifter, men vi måste verifiera om vi har övertygande legitima skäl att använda den.

Du kan begära överföring av dina personuppgifter till dig eller till en tredje part. Vi kommer att ge dig, eller en tredje part du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt, format. Observera att denna rätt endast gäller automatiserad information som du ursprungligen gav samtycke för att vi ska använda eller där vi använde informationen för att utföra ett avtal med dig.

5. Dela dina personuppgifter


Vi delar endast dina personuppgifter med leverantörer eller andra tredje parter på den rättsliga grund som anges i denna sekretesspolicy.

Överföringar utanför EES: Om vi ​​behöver överföra dina uppgifter till en tredje parts leverantör eller tjänsteleverantör baserad i ett land utanför EES, antingen för att uppfylla din bokning eller för den tredje parts ändamål som ger oss en tjänst kommer vi att se till att det land till vilket uppgifterna ska överföras har en adekvat skyddsnivå för data (som fastställts av Europeiska kommissionen) eller vi kan använda specifika kontrakt som godkänts av Europeiska kommissionen, som ger personuppgifter de samma skydd som den har i Europa eller där en leverantör eller tjänsteleverantör är baserad i USA kan vi överföra data till dem om de har certifierat skyddshandlingsprinciperna för Privacy Shield som kräver att de tillhandahåller liknande skydd för personuppgifter som delas mellan Europa och OSS.

Vänligen kontakta oss om du vill ha mer information om den specifika mekanism som används av oss när du överför dina personuppgifter från EES.

Vi delar dina personuppgifter med någon medlem i vår företagsgrupp (vilket innebär att våra dotterbolag, vårt slutliga holdingbolag och dess dotterbolag) för interna administrativa ändamål, inklusive behandling av personuppgifter på grundval av att vi är i vårt legitima intresse att göra det. Vi ser till att våra gruppföretag följer samma regler när du behandlar dina personuppgifter. Dessa regler kallas "bindande företagsregler".

Om aktierna i Golfbreaks eller väsentligen alla våra tillgångar säljs till tredje part kan dina personuppgifter lämnas till den potentiella köparen under försäljningsförhandlingarna och vid försäljningsavslutningen överförs som en företags tillgång till tredje part. Detta är nödvändigt för att våra legitima intressen ska kunna sälja företaget eller dess tillgångar i framtiden förutsatt att vi vidtar alla lämpliga åtgärder för att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra hela tiden i enlighet med denna policy och dataskyddslagarna, inklusive att kräva att tredje part undertecknar ett sekretess- och icke-upplysningsavtal.

Annat än vad som tidigare nämnts kommer vi endast att avslöja eller dela med dig av dina personuppgifter om det behövs för att följa någon laglig skyldighet eller för att upprätthålla eller tillämpa våra användarvillkor, bokningsvillkor och andra avtal med dig eller för att skydda rättigheterna, egendomen eller säkerheten hos Golfbreaks, våra kunder eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer för bedrägeribeskydd och minskning av kreditrisken.

Golfbreaks kommer inte att ge eller sälja personuppgifter till tredje parts företag, organisationer eller individer utan ditt föregående samtycke.

6. Kakor och annan spårningsteknik


Vi använder cookies och annan spårningsteknik på vår webbplats. Dessa tillåter dig att använda vår webbplats och specifika delar av webbplatsen, till exempel ditt Golfbreaks-konto, effektivt, samt ge oss information om din användning av vår webbplats som vi använder för att utveckla och förbättra vår webbplats. En lista över alla cookies som vi använder och vad vi använder dem för anges i vår Cookies Policy. Vi kommer att be om ditt samtycke till cookies, såvida de inte är absolut nödvändiga för att möjliggöra användningen av vår webbplats eller en viss tjänst som du begär. Du kan ställa in din webbläsare för att vägra alla eller några webbläsarkakor eller att varna dig när webbplatser ställer in eller öppnar cookies. Om du inaktiverar eller vägrar cookies bör du observera att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungera korrekt.

7. Tredje parts webbplatser


Vår webbplats kan ibland innehålla länkar till och från webbplatser hos våra partners och samarbetspartners. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser bör du observera att dessa webbplatser har sin egen integritetspolicy och att vi inte tar något ansvar eller ansvar för dessa policyer. Vänligen kontrollera dessa policyer innan du skickar personliga uppgifter till dessa webbplatser.

 

Version daterad 14 Maj 2018

Back to top